Στα γραφεία Ηλίας Λαλόπουλος πιστεύουμε πως η ασφάλιση της υγείας και της ζωής δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ανάγκη με ημερομηνία λήξης. Η υγεία είναι τα «πάντα» για έναν άνθρωπο, και θα πρέπει να είναι προστατευμένη. Επειδή νοιαζόμαστε για εσάς, σας το αποδεικνύουμε παρέχοντάς σας μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών.

Ασφάλιση Ζωής

Τα προγράμματα ασφάλισης ζωής αφορούν την πρόληψη απρόβλεπτων γεγονότων που απειλούν να αφήσουν οικονομικά εκτεθειμένο τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του.

Με την ένταξη σε ένα πρόγραμμα ασφάλισης ζωής, τα ασφάλιστρα μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτονται, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αδυνατεί να εργαστεί λόγω ανικανότητας (μόνιμης ή ολικής) ή σε περίπτωση που χάσει το δώρο της ζωής. Οι οικονομικές του υποχρεώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το πρόγραμμα, ενώ το επίπεδο ζωής και ο προγραμματισμός της οικογένειάς του θα μείνουν ανεπηρέαστα .

Επειδή αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη σας να νοιώθετε, κάθε στιγμή, σιγουριά.

Ζητήστε προσφορά σήμερα!