Μεγαλύτερη προστασία μέσα από ένα πλήθος καλύψεων και ιδανική διαχείριση κόστους .

Στα γραφεία Ηλίας Λαλόπουλος ανταποκρινόμενοι δυναμικά στις αυξανόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων για ολοκληρωμένη, αλλά προσιτή ασφάλιση, προσφέρουμε υποστήριξη και τις πλέον ανταγωνιστικές προσφορές  για την ασφάλιση οχημάτων και μοτοσυκλετών. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και εμπλουτισμένες προτάσεις για τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών.

Τα προγράμματά μας περιέχουν μια σειρά από αναγκαίες και ουσιαστικές παροχές για την προστασία του οχήματος και του οδηγού, μαζί με καλύψεις προστιθέμενης αξίας. Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα δημιουργούν την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους και αξίας της ασφάλισης προς όφελος των ασφαλισμένων.

Οι βασικές παράμετροι που λαμβάνουμε υπόψη στον υπολογισμό του κόστους ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι ακόλουθες:

 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής)
 • η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Μοτοσυκλέτα, Φορτηγό, λοιπά χερσαία οχήματα)
 • η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί
 • η ηλικία του οδηγού
 • το ιστορικό ζημιών
 • ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων

Εκτός των βασικών καλύψεων που περιλαμβάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πολλές από τις οποίες είναι υποχρεωτικές από την ισχύουσα νομοθεσία, προσφέρονται και άλλες προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου με ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης,  οι όροι των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις βασικότερες:

 • υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • προσωπικού ατυχήματος (οδηγού)
 • θραύσης κρυστάλλων
 • νομικής προστασίας
 • οδικής βοήθειας
 • ασφάλιση πυρός (πυρκαγιά, εκρήξεις)
 • ολική ή/και μερική κλοπή
 • φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμός, πλημμύρα, κ.ά.)
 • τρομοκρατικές ενέργειες
 • κακόβουλες ενέργειες
 • ενέργειες σε στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές
 • εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
 • μικτή ασφάλιση (ίδιες ζημιές)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σήμερα στον εξειδικευμένο μας σύμβουλο του κλάδου αυτοκινήτων.

Ζητήστε προσφορά σήμερα!