Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση, των γραφείων Ηλίας Λαλόπουλος στον ασφαλιστικό κλάδο, εξασφαλίζει την καλύτερη επιλογή και τη διαχείριση των απαραίτητων ασφαλιστικών καλύψεων για την ασφάλιση βιοτεχνιών και μεγάλων βιομηχανιών.

Με συστηματική μελέτη καταγράφουμε με λεπτομέρεια τις ασφαλιστικές σας ανάγκες και σε συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις. Μια τέτοια μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια :

 • Καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως ακίνητα, εξοπλισμός, εμπορεύματα και πρώτες ύλες, βιομηχανικά συστήματα
 • Υπολογισμός των κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών της αναγκών
 • Ανάλυση των επιπτώσεων και σχεδιασμός των απαραίτητων μέτρων αποφυγής πιθανών ζημιών και υποχρεώσεων
 • Πλήρης καθοδήγηση στην ανάληψη μέτρων για τη διαδικασία μείωσης των κινδύνων σε όλους τους τομείς λειτουργίας της επιχείρησης

Τα γραφεία Ηλίας Λαλόπουλος παρέχουν όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όπως :

 • ασφάλιση περιουσίας
 • ασφάλιση εμπορευμάτων
 • ασφάλιση υπαλλήλων
 • γενική αστική ευθύνη
 • εργοδοτική αστική ευθύνη
 • ασφάλιση απώλειας κερδών
 • ασφάλιση χρημάτων

Ζητήστε προσφορά σήμερα!